Таньд санал болгох

 450,000

Амортизатор түгжигч/OPEN&LOCK/ бүхий 29инчийн хөнгөн цагаан рам-тай 175см-185см өндөртэй хүнд унахад илүү тохиромжтой жин хөнгөн хурд сайтай дугуй дөнгөж сая задлаж угсарлаа.

 500,000

27.5инчийн хөнгөн цагаан рам-тай 175см-185см өндөртэй хүнд унахад илүү тохиромжтой жин хөнгөн хурд сайтай дугуй дөнгөж сая задлаж угсарлаа.

 2,900,000

✔KOSHINE-2T 50CC
✔Урд дугуй:12инч
✔Ард дугуй:10инч
✔Хөдөлгүүр:50сс КТМ-Replica
✔Урд хойд амортизатор:ZOOM-SHOCK
✔Бензин бак:2.5литр
✔Гадар боди:ABS
✔Даац:80кг
✔Өөрийн жин:75кг
✔Тормоз:Гидр диск
✔Асаалт:Дөрөө
✔Төрөл:Мотокросс-хүүхдийн
 2,500,000

✔KOSHINE-2T 50CC
✔Урд дугуй:12инч
✔Ард дугуй:10инч
✔Хөдөлгүүр:50сс КТМ-Replica
✔Урд хойд амортизатор:ZOOM-SHOCK
✔Бензин бак:2.5литр
✔Гадар боди:ABS
✔Даац:80кг
✔Өөрийн жин:75кг
✔Тормоз:Гидр диск
✔Асаалт:Дөрөө
✔Төрөл:Мотокросс-хүүхдийн
 3,200,000

  • XTUNERT1 24V нь хүнд даацын ачааны машин болон дунд оврын ачааны автомашин, мөн хүнд механизмд зориулагдсан шинэ үеийн windows үйлдлийн системд суурилсан оношилгооны хэрэгсэл юм.8.1инчийн өндөр чанартай таблеттай. Оношилгооны өргөн функц бүхий ачааны автомашин,автобус,машин механизмуудыг хамарсан программ хангамжтай. Оношилгооны туршлага хуримтлуулах мэргэжилийн засварын газарт болон,бүх анхлан суралцагчдад хамгийн сайн сонголт болж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. —
 2,200,000

  • 2021ОНЫ ШИНЭЧЛЭГДСЭН ЗАГВАРЫН ХАМГИЙН ХУРДАН ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР ГАЙХАЛТАЙ КОМПЬЮТЕР ОНШИЛГООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ
 450,000

Ашиглахад хялбар утастайгаа холбоод л машинаа оншилоно.

 440,000

Painstakingly developed to enhance driving comfort and safety, these top-of-the-range Radar tires provide optimum balance between peak performance and comfort.

 450,000

Амортизатор түгжигч/OPEN&LOCK/ бүхий 29инчийн хөнгөн цагаан рам-тай 175см-185см өндөртэй хүнд унахад илүү тохиромжтой жин хөнгөн хурд сайтай дугуй дөнгөж сая задлаж угсарлаа.

 500,000

27.5инчийн хөнгөн цагаан рам-тай 175см-185см өндөртэй хүнд унахад илүү тохиромжтой жин хөнгөн хурд сайтай дугуй дөнгөж сая задлаж угсарлаа.

 2,900,000

✔KOSHINE-2T 50CC
✔Урд дугуй:12инч
✔Ард дугуй:10инч
✔Хөдөлгүүр:50сс КТМ-Replica
✔Урд хойд амортизатор:ZOOM-SHOCK
✔Бензин бак:2.5литр
✔Гадар боди:ABS
✔Даац:80кг
✔Өөрийн жин:75кг
✔Тормоз:Гидр диск
✔Асаалт:Дөрөө
✔Төрөл:Мотокросс-хүүхдийн
 2,500,000

✔KOSHINE-2T 50CC
✔Урд дугуй:12инч
✔Ард дугуй:10инч
✔Хөдөлгүүр:50сс КТМ-Replica
✔Урд хойд амортизатор:ZOOM-SHOCK
✔Бензин бак:2.5литр
✔Гадар боди:ABS
✔Даац:80кг
✔Өөрийн жин:75кг
✔Тормоз:Гидр диск
✔Асаалт:Дөрөө
✔Төрөл:Мотокросс-хүүхдийн
 3,200,000

  • XTUNERT1 24V нь хүнд даацын ачааны машин болон дунд оврын ачааны автомашин, мөн хүнд механизмд зориулагдсан шинэ үеийн windows үйлдлийн системд суурилсан оношилгооны хэрэгсэл юм.8.1инчийн өндөр чанартай таблеттай. Оношилгооны өргөн функц бүхий ачааны автомашин,автобус,машин механизмуудыг хамарсан программ хангамжтай. Оношилгооны туршлага хуримтлуулах мэргэжилийн засварын газарт болон,бүх анхлан суралцагчдад хамгийн сайн сонголт болж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. —
 2,200,000

  • 2021ОНЫ ШИНЭЧЛЭГДСЭН ЗАГВАРЫН ХАМГИЙН ХУРДАН ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР ГАЙХАЛТАЙ КОМПЬЮТЕР ОНШИЛГООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ
 450,000

Ашиглахад хялбар утастайгаа холбоод л машинаа оншилоно.

 440,000

Painstakingly developed to enhance driving comfort and safety, these top-of-the-range Radar tires provide optimum balance between peak performance and comfort.

 450,000

Амортизатор түгжигч/OPEN&LOCK/ бүхий 29инчийн хөнгөн цагаан рам-тай 175см-185см өндөртэй хүнд унахад илүү тохиромжтой жин хөнгөн хурд сайтай дугуй дөнгөж сая задлаж угсарлаа.

 500,000

27.5инчийн хөнгөн цагаан рам-тай 175см-185см өндөртэй хүнд унахад илүү тохиромжтой жин хөнгөн хурд сайтай дугуй дөнгөж сая задлаж угсарлаа.

 2,900,000

✔KOSHINE-2T 50CC
✔Урд дугуй:12инч
✔Ард дугуй:10инч
✔Хөдөлгүүр:50сс КТМ-Replica
✔Урд хойд амортизатор:ZOOM-SHOCK
✔Бензин бак:2.5литр
✔Гадар боди:ABS
✔Даац:80кг
✔Өөрийн жин:75кг
✔Тормоз:Гидр диск
✔Асаалт:Дөрөө
✔Төрөл:Мотокросс-хүүхдийн
 2,500,000

✔KOSHINE-2T 50CC
✔Урд дугуй:12инч
✔Ард дугуй:10инч
✔Хөдөлгүүр:50сс КТМ-Replica
✔Урд хойд амортизатор:ZOOM-SHOCK
✔Бензин бак:2.5литр
✔Гадар боди:ABS
✔Даац:80кг
✔Өөрийн жин:75кг
✔Тормоз:Гидр диск
✔Асаалт:Дөрөө
✔Төрөл:Мотокросс-хүүхдийн
 3,200,000

  • XTUNERT1 24V нь хүнд даацын ачааны машин болон дунд оврын ачааны автомашин, мөн хүнд механизмд зориулагдсан шинэ үеийн windows үйлдлийн системд суурилсан оношилгооны хэрэгсэл юм.8.1инчийн өндөр чанартай таблеттай. Оношилгооны өргөн функц бүхий ачааны автомашин,автобус,машин механизмуудыг хамарсан программ хангамжтай. Оношилгооны туршлага хуримтлуулах мэргэжилийн засварын газарт болон,бүх анхлан суралцагчдад хамгийн сайн сонголт болж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. —
 2,200,000

  • 2021ОНЫ ШИНЭЧЛЭГДСЭН ЗАГВАРЫН ХАМГИЙН ХУРДАН ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР ГАЙХАЛТАЙ КОМПЬЮТЕР ОНШИЛГООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ
 450,000

Ашиглахад хялбар утастайгаа холбоод л машинаа оншилоно.

 440,000

Painstakingly developed to enhance driving comfort and safety, these top-of-the-range Radar tires provide optimum balance between peak performance and comfort.

 450,000

Амортизатор түгжигч/OPEN&LOCK/ бүхий 29инчийн хөнгөн цагаан рам-тай 175см-185см өндөртэй хүнд унахад илүү тохиромжтой жин хөнгөн хурд сайтай дугуй дөнгөж сая задлаж угсарлаа.

 500,000

27.5инчийн хөнгөн цагаан рам-тай 175см-185см өндөртэй хүнд унахад илүү тохиромжтой жин хөнгөн хурд сайтай дугуй дөнгөж сая задлаж угсарлаа.

 2,900,000

✔KOSHINE-2T 50CC
✔Урд дугуй:12инч
✔Ард дугуй:10инч
✔Хөдөлгүүр:50сс КТМ-Replica
✔Урд хойд амортизатор:ZOOM-SHOCK
✔Бензин бак:2.5литр
✔Гадар боди:ABS
✔Даац:80кг
✔Өөрийн жин:75кг
✔Тормоз:Гидр диск
✔Асаалт:Дөрөө
✔Төрөл:Мотокросс-хүүхдийн
 2,500,000

✔KOSHINE-2T 50CC
✔Урд дугуй:12инч
✔Ард дугуй:10инч
✔Хөдөлгүүр:50сс КТМ-Replica
✔Урд хойд амортизатор:ZOOM-SHOCK
✔Бензин бак:2.5литр
✔Гадар боди:ABS
✔Даац:80кг
✔Өөрийн жин:75кг
✔Тормоз:Гидр диск
✔Асаалт:Дөрөө
✔Төрөл:Мотокросс-хүүхдийн
 3,200,000

  • XTUNERT1 24V нь хүнд даацын ачааны машин болон дунд оврын ачааны автомашин, мөн хүнд механизмд зориулагдсан шинэ үеийн windows үйлдлийн системд суурилсан оношилгооны хэрэгсэл юм.8.1инчийн өндөр чанартай таблеттай. Оношилгооны өргөн функц бүхий ачааны автомашин,автобус,машин механизмуудыг хамарсан программ хангамжтай. Оношилгооны туршлага хуримтлуулах мэргэжилийн засварын газарт болон,бүх анхлан суралцагчдад хамгийн сайн сонголт болж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. —
 2,200,000

  • 2021ОНЫ ШИНЭЧЛЭГДСЭН ЗАГВАРЫН ХАМГИЙН ХУРДАН ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР ГАЙХАЛТАЙ КОМПЬЮТЕР ОНШИЛГООНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ
 450,000

Ашиглахад хялбар утастайгаа холбоод л машинаа оншилоно.

 440,000

Painstakingly developed to enhance driving comfort and safety, these top-of-the-range Radar tires provide optimum balance between peak performance and comfort.

Туслах цэс

Миний сагс

Close
Viewed

Сүүлд үзсэн

Close

Түргэн харах

Close

Ангилалууд